22.02.2019

CEP TELEFONLARINDA KADEMELİ ÖTV UYGULAMASI

22 Şubat tarihinde yürürlüğe giren Kanun değişikliği ile cep telefonlarında kademeli ÖTV uygulamasına geçilmiştir. Böylelikle vergi oranlarının belirlenmesinde matraha göre farklı vergi dilimleri oluşturulmuştur.

Cep telefonlarında ÖTV vergi dilimleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

ÖTV Matrahı ÖTV oranı
Özel tüketim vergisi matrahı 1.200 TL’yi aşmayanlar % 25
Özel tüketim vergisi matrahı 1.200 TL’yi aşıp, 2.400 TL’yi aşmayanlar % 25
Diğerleri % 25

 

Cumhurbaşkanı, cep telefonları için yukarıdaki tabloda yer alan;

– ÖTV matrahlarını, dörtte birine kadar indirmeye ve dört katına kadar artırmaya,

– ÖTV oranlarını ise sıfıra kadar indirmeye ve %50’ye kadar artırmaya

yetkili kılınmıştır.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nda;  söz konusu düzenleme ile cep telefonları için ÖTV’nin katmanlı bir hale getirilmesinin amaçlandığı, bu kapsamda yerli ürünlerden daha düşük, ithal ürünlerden ise daha yüksek vergi alınıp yerli üreticinin korunacağı ifade edilmektedir. (https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem27/yil01/ss43.pdf – s. 12)

Aynı şekilde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mahmut Sütçü; düzenlemenin amacının, yerli ürünlere daha düşük ÖTV oranı uygulanmasına imkan sağlamak olduğunu belirtmiştir. (https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2271 – s. 208)

Türkiye’de üretilen cep telefonlarının genellikle alt ve orta-alt segment ürünler olduğunu hesaba kattığımızda; düşük bedelli cep telefonlarına daha düşük oran, yüksek bedelli cep telefonlarına ise daha yüksek oran uygulanacağını öngörebiliriz.

Bu vergilendirmeyle talebin alt ve orta-alt segment ürünlere kaydırılması ve bu talep kaymasından yerli ürünlerin de yararlanması hedeflenmektedir.

Dolayısıyla, ilerleyen dönemde Cumhurbaşkanı tarafından ÖTV oranlarında ve matrahlarında bu yönde bir değişiklik yapılacağını öngörebiliriz.”


İthalatta uygunluk denetimine tabi olan ürünler

İthalatta uygunluk denetimine tabi olan ürünler için (cep telefonları, kameralar, şarj cihazları, pil ve akümülatörler gibi) ithalat izin başvuruları Ekonomi Bakanlığı bünyesinde kurulan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden yapılmakta ve yine bu Sistem tarafından analiz edilmektedir. Sistem tarafından yapılan bu analiz sonucunda ya ürünlerin ithali için doğrudan ithalat izni verilmekte ya da ürünler belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testi gibi incelemelerden birine veya birkaçına tabi olmak üzere fiili denetime yönlendirilmektedir.

Eşyaların risk derecesi ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceği; geçmişte yapılan ithalat denetimi sonuçları, piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları, üreticinin veya ithalatçı firma ya da temsilcisinin geçmiş işlem ve fiilleri, ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke gibi bilgilerden hareketle belirlenmektedir. Dolayısıyla herhangi bir tarafta ya da aşamada risk unsurunu artıran bir yanlışlık ya da eksiklik firmanın ithalatlarının fiili denetime yönlendirilme sıklığını artırmakta ve yapılacak fiili denetimlerin sıklığını ve zorluk derecesini yükseltmektedir. TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata ve uygulamalara aykırı hareket eden firma temsilcilerinin yetkisi, belirli bir süre askıya alınabilmekte, firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda fiili denetime yönlendirilmektedir.

Dolayısıyla firmanın geçmiş başvurularının eksiksiz ve sorunsuz olması, firmayı temsil eden danışmanların diğer işlemlerinin hatasız olması sonraki ithalat izin başvurularının fiili denetime yönlendirilmeden olumlu sonuçlanması açısından büyük önem taşımaktadır.


Sınıf 2 Cihazların İmalat ve İthalatı

Uyumlaştırılmamış frekans veya frekans bandlarını kullanan cihazları imal edenler ya da ithalatçılar cihazları piyasaya arz etmeden en az dört hafta önce Sınıf 2 Bildirim Formu” ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na izin başvurusunda bulunması gerekmektedir. Daha fazla detay için https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Sinif-2-Bildirim-formu-Uygulamalari adresini inceleyebilirsiniz.


efatura
İhracat faturasındaki bedeller mutlaka gerçeği yansıtmalı!

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrasına göre, ihraç edilen malın fiyatını değişik göstererek ilgili kanun hükümlerine göre teşvik, sübvansiyon veya parasal iadelerden yararlanmak kaçakçılık suçu olarak tanımlanmaktadır.

KDV iade sistemine göre; ihracat teslimleri nedeniyle yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılması, indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin ise iadesinin talep edilmesi mümkündür.

Dolayısıyla  ihracat bedelleri olduğundan yüksek gösterilerek hak edilenden fazla vergi iadesi alma girişimleri olabilmektedir.

Bu girişimlere karşı önlem olarak, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, gümrük idarelerine ihracat kıymetlerinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının araştırılması görevini yüklemiştir.

Bu sebeple, ihraç edilen eşyanın kıymetinin emsallerine göre yüksek olduğu anlaşıldığı durumlarda, gümrük idaresi kaçakçılık fiili işlendiği şüphesiyle kıymet araştırmasına gidebilmektedir. 13 Kasım 2017 Pazartesi 09:26

Gümrük Yönetmeliği'nde önemli değişiklik
Gümrük Yönetmeliği’nde önemli değişiklik… Gümrük işlemlerinde ithalata konu ürünler gümrük laboratuvarları dışındaki akredite laboratuvarlarda da tahlil edilebilecek.
13 Mart 2015 Cuma 09:26
İhracatçılar ‘sürpriz’ karar istemiyor
İhracatçılar ‘sürpriz’ karar istemiyor. Hükümetin reform süreci arifesinde DÜNYA’ya konuşan ihracatçılar uyarı ve önerilerini sıraladı.
14 Ocak 2016 Perşembe 02:05
Gümrük müşavirlik ücretlerine yüzde 10 zam
Gümrük müşavirlik ücretlerine yüzde 10 zam2016 yılı gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesiyle ilgili tebliğ yayımlandı.
05 Ocak 2016 Salı 11:30
İthalatçı, gümrükçü, 'CE denetimi' sıkıntısı yaşıyor
İthalatçı, gümrükçü, ‘CE denetimi’ sıkıntısı yaşıyor. CE belgesinin denetim sevk oranını yüzde 80-90’lara çıkması üzerine gümrük müşavirleri işlemlerde tıkanmalar yaşandığını belirtti.
05 Ocak 2016 Salı 02:05
Ayakkabıcılar İran’a gümrüğü aşmaya gitti
Ayakkabıcılar İran’a gümrüğü aşmaya gitti. Ayakkabı sektöründen 19 firma İranlı işadamları ile Tahran’da biraraya geldi. İranlı alım heyetleriyle yapılan görüşmelerin ana gündem maddesi ayakkabı ihracatında yüzde 75’e varan gümrük vergisinin indirilmesi oldu.
18 Aralık 2015 Cuma 01:48
Gürbulak'ta 11 kilometrelik TIR kuyruğu
Gürbulak’ta 11 kilometrelik TIR kuyruğu… Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı’nda yaşanan yoğunluk nedeniyle oluşan TIR kuyruğu 11 kilometreyi buldu.
29 Kasım 2015 Pazar 11:48
Meslek kuruluşlarında "denetim" ayarı
Meslek kuruluşlarında “denetim” ayarı… Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, meslek odalarının hesap ve işlemlerinin “denetim kurulları” tarafından incelenmesi talep edilebilecek.
20 Kasım 2015 Cuma 12:23
İran sınırında 16 kilometrelik TIR kuyruğu
İran sınırında 16 kilometrelik TIR kuyruğu… Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı’nda 16 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu.
18 Ekim 2015 Pazar 13:35
Gümrük kapılarında oy kullanma işlemi başladı
Gümrük kapılarında oy kullanma işlemi başladı. 1 Kasım Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt dışında yaşayan seçmenler için gümrük kapılarında oy verme işlemi başladı.
08 Ekim 2015 Perşembe 09:24
‘En hızlılar’ listesindeki Kayra, Kazak petrolcüyle anlaşma imzaladı
‘En hızlılar’ listesindeki Kayra, Kazak petrolcüyle anlaşma imzaladı. Yüzde 447 büyümeyle TOBB’un en hızlı büyüyen şirketler listesine giren Kayra Lojistik yatırımda hız kesmiyor. Gürcistan’a 3. ofisini açtı. Rusya sırada. Kazak petrol şirketiyle 10 yıllık taşıma anlaşması imzaladı. Afrika’ya Gana’dan açılacak.
28 Eylül 2015 Pazartesi 03:14
Kaçırılan 20 gümrük muhafaza memuru serbest!
Kaçırılan 20 gümrük muhafaza memuru serbest! Terör örgütü PKK’nın kaçırdığı 20 gümrük muhafaza memuru serbest bırakıldı.
08 Eylül 2015 Salı 11:22
'Tağşiş ve gümrüksüz ithalat haksız rekabete neden oluyor'
‘Tağşiş ve gümrüksüz ithalat haksız rekabete neden oluyor. ‘Küçükbay Yağ Sanayi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Küçükbay, ayçiçek yağında tağşişli ürünler ile boya sanayii için yapılan ithalattan ve Bosna’dan gerçekleştirilen ithalattan gümrük vergisi alınmamasının sektörde haksız rekabet yarattığını dile getirdi.
03 Eylül 2015 Perşembe 03:15
Kapıkule Gümrük Kapısında kuyruk oluştu
Kapıkule Gümrük Kapısında kuyruk oluştu. Geri dönüş yolunda Kapıkule’yi kullanan gurbetçiler yoğunluk oluşturdu.
06 Ağustos 2015 Perşembe 17:00
Rusya, ambargolu ürünleri gümrükte imha edecek
Rusya, ambargolu ürünleri gümrükte imha edecek. Rusya, yaptırım listesinde bulunan ülkelerden getirilerek Rusya’ya sokulmaya çalışılan ithal ürünleri yerinde imha edecek.
24 Temmuz 2015 Cuma 17:48
Kota kalkarsa AB-Türkiye ticareti 3.5 milyar € artacak
Kota kalkarsa AB-Türkiye ticareti 3.5 milyar € artacak. Avrupa Komisyonu’nun bağımsız bir konsorsiyuma yaptırdığı araştırmaya göre, taşımacılıkta kota sorununu ortadan kaldıracak “tam serbestleşme” sağlanırsa Türkiye ile AB arasındaki ticaret 3.5 milyar euro artacak.
23 Temmuz 2015 Perşembe 03:30
Bayram öncesi gümrükten geçiş rekoru
Bayram öncesi gümrükten geçiş rekoru Bakan Canikli: Gümrük kapılarından yaklaşık 24 saat içerisinde 8 bin 300 tane Türkiye’ye araç girişi oldu. Bu bugüne kadarki en büyük sayıdır.
16 Temmuz 2015 Perşembe 19:18
Çevreci ürünlerde gümrük vergisi oranı sıfırlanıyor
Çevreci ürünlerde gümrük vergisi oranı sıfırlanıyor. Türkiye’nin dâhil olacağı “Çevresel Ürünler Anlaşması” çerçevesinde oluşturulacak listeye; geri dönüştürülebilir özelliği kriterlerine uyum sağlayan ‘plastik’ ürünler de dâhil ediliyor.
14 Temmuz 2015 Salı 03:31
YGM’lerde 4 bin 500 çalışan bayram müjdesi bekliyor
YGM’lerde 4 bin 500 çalışan bayram müjdesi bekliyor. Gümrük müşavirleri DÜNYA’nın 1 Temmuz’da gündeme getirdiği Gümrük Bakanlığı yönetmeliğini yargıya taşıdı.
13 Temmuz 2015 Pazartesi 03:27
Yüzlerce şirket kapanacak binlerce müşavir bir ay sonra işsiz kalacak
Yüzlerce şirket kapanacak binlerce müşavir bir ay sonra işsiz kalacak. Yetkili Gümrük Müşavirleri’nin (YGM) yetkileri tekrar alındı. İGMD Başkanı Keskin, “Konu kan davasına çevriliyor” dedi.
01 Temmuz 2015 Çarşamba 19:45
E-beyannamenin çıktısını alıp gümrükte kapı kapı dolaşıyoruz
E-beyannamenin çıktısını alıp gümrükte kapı kapı dolaşıyoruz. Güler Dinamik Gümrük Müşavirliği Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Güler, gümrüklerde elektronik ortama geçmiş, beyana dayalı, sonradan kontrolü esas alan anlayışın egemen olmasının sanayici için rekabetçi bir ortam yaratacağına inanıyor.
30 Haziran 2015 Salı 03:29
Aldatıcı reklamlara 4,4 milyon liralık ceza
Aldatıcı reklamlara 4,4 milyon liralık ceza… Reklam Kurulu, bu yılın ilk 5 ayında başta gıda ve sağlık ürünleri konusunda olmak üzere tüketiciyi yanıltıcı reklamlara toplam 4,4 milyon liralık ceza kesti.
28 Haziran 2015 Pazar 11:12
Ticari SMS'lere yasal düzenleme
Ticari SMS’lere yasal düzenleme… SMS, e-posta ve telefon araması yoluyla yapılan ‘ticari elektronik’ iletilere yeni düzenleme geliyor.
25 Haziran 2015 Perşembe 17:35
İthal çanta ve valize ilave gümrük vergisi
İthal çanta ve valize ilave gümrük vergisi… Bazı ülkelerden ithal edilen çanta ve valize yüzde 30 ilave gümrük vergisi uygulanacak.
20 Haziran 2015 Cumartesi 09:49
Mobilyada gümrük düzenlemesi
Mobilyada gümrük düzenlemesi… Mobilya sektörüne ilişkin çeşitli eşyaların serbest dolaşıma giriş işlemlerinde yetkili gümrük müdürlüklerinde düzenlemeye gidildi.
17 Haziran 2015 Çarşamba 09:51
Ağrı'da 28 ton kaçak et bulundu
Ağrı’da 28 ton kaçak et bulundu. Doğubayazıt ilçesinde 28 ton kaçak bufalo eti ele geçirildi.
06 Haziran 2015 Cumartesi 18:54
Kaçak ürünler satışa çıkarılacak
Kaçak ürünler satışa çıkarılacak. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü, Türkiye’ye kaçak yollarla sokulmaya çalışılırken yakalanan bazı ürünleri ihaleyle satacak.
02 Haziran 2015 Salı 10:14
Güçlükler ihracatımıza karşı operasyon gibi
Güçlükler ihracatımıza karşı operasyon gibi… Lojistik sektörü temsilcileri, bütün çıkış kapılarında yollarının kesildiği görüşünde. UND Başkanı Çetin Nuhoğlu, uluslararası taşımacılıkta karşılaşılan engellerin Türkiye’nin ihracatına karşı tarife dışı engele dönüştüğünü ifade etti.
18 Mayıs 2015 Pazartesi 03:29
'Gümrük Birliği'nin güncellenmesiyle ihracat artacak'
Gümrük Birliği’nin güncellenmesiyle ihracat artacak. ‘Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Vardan, Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesiyle Türkiye’nin mevcut ihracat oranının artacağı öngörüsünde bulundu.
15 Mayıs 2015 Cuma 20:39
Gümrük müşavirliği için 'sözlü sınav' dönemi
Gümrük müşavirliği için ‘sözlü sınav’ dönemi… Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda değişen yönetmelik ile Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavları artık sözlü olarak yapılacak.
14 Mayıs 2015 Perşembe 18:15