İ. MEVZUAT TAKİBİ VE BİLGİLENDİRME HİZMETLERİ
i. Hizmet verdiğimiz firmaları ve sektörleri doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen konularla ilgili yürürlüğe giren yeni düzenlemeleri ve mevzuat değişikliklerini takip etmek, söz konusu düzenlemeler hakkında firmalara açıklayıcı bilgilendirme hizmetleri sunmak
ii. Yürürlüğe girmesi planlanan taslak düzenlemelerle ilgili firmaları bilgilendirmek, bu düzenlemeler hakkında firma temsilcileriyle enteraktif çalışmalar yaparak firma lehine olacak şekilde değişiklik önerileri hazırlamak ve bu önerilerin ilgili sektör kuruluşlarına, derneklere ve kamu kurumlarına iletilmesini organize etmek

mevzuat_takibi