a. İthali planlanan ürünlerle ilgili Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu (GTİP) tespit etmek.
b. Yeni teknolojili ve karmaşık ürünlerle ilgili tarife tespiti amacıyla ilgili gümrük idaresinden Tarife Bilgisi veya Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) almak
c. Hizmet verilen firmaların faaliyet alanlarına giren ürünlerle ilgili T.C. Gümrükleri ile Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği (European Commission Taxation and Customs Union) tarafından yayımlanan Bağlayıcı Tarife Bilgilerine (BTB), Tarife Sınıflandırma Kararlarına ilişkin bilgilendirmede bulunmak

gumruk_759d7