GÜMRÜK SÜREÇLERİ: a. Gümrük Rejimleri, TIR işlemleri, Gümrük Muafiyeti işlemleri, Serbest Bölgeler, fikri ve sınai haklara ilişkin işlemler konusunda risksiz ve avantajlı çözümler üretmek b. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi ve Serbest Ticaret Antlaşmaları uygulamalarında risk ve fırsat odaklı çözümler üretmek c. Askıya Alma Sistemi, tarife kontenjanları, gümrük vergileri gibi ithalat politikası araçları konusunda destek ve yönlendirmelerde bulunmak d. Damping ve sübvansiyona karşı önlemler, korunma önlemleri, izleme ve önlemlerin etkisiz kılınması gibi ticaret politikası savunma araçları konusunda hizmet verilen firma ve sektörün lehine bilgilendirme ve yönlendirmelerde bulunmak e. Kâr marjını artırmak için ekonomik gündemin takip edilerek etkin kur takibi yapılması, vergiler ve masraflar konusunda maliyet azaltıcı önlemler almak f. Gümrük idareleri ile olan anlaşmazlıklarınızın itiraz ve mahkeme dava süreçleri dahil her aşamasında bilgilendirme ve yönlendirmede bulunmak DOKÜMANTASYON: a. Dış ticaret işlemlerine ilişkin yükleme evraklarının (Taşıma senedi, sigorta poliçesi, koli listesi, A.TR Dolaşım Belgesi) düzenlenmesi ve uygunluğunun kontrolü b. Dış ticaret işlemlerine ilişkin ticari belgelerin ( Fatura, Gümrük Beyannamesi) düzenlenmesi ve/veya uygunluğunun kontrolü VERGİ MEVZUATI: a. Dış ticaret işlemlerine dair vergi düzenlemeleri hakkında bilgilendirmede ve yönlendirmede bulunmak b. İlgili kamu kuruluşlarından hizmet verilen firmalar lehine bilgi, görüş ve özelge temin etmek c. Gümrük Vergisi, ÖTV, KDV, KKDF, Toplu Konut Fonu gibi ithalatta uygulanan vergi ve eş etkili mali yüklere ilişkin tahakkuk ve cezalar ve tahsilat işlemleri karşısında değerlendirmeler yapmak, itiraz, uzlaşma veya mahkeme dava seçeneklerini değerlendirmek d. İthalde ödenen KDV, ÖTV, TRT bandrol ücretlerinin; ürünlerin ihraç edilmesi dolayısıyla geri alınması süreçlerini yönetmek e. Ödenmemesi gerektiği halde tahakkuk ettirilen gümrük vergilerin kaldırılması veya ödenmemesi gerektiği halde ödenen gümrük vergilerinin geri alınması süreçlerini yönetmek f. İthal edilmesi planlanan ürünle ilgili satış öncesi maliyet (landed cost) tespiti ve optimizasyonu

23

sunstar_dis_ticaret2.png

sunstar_dis_ticaret