i. ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ (ÜGD) KAPSAMINDA İTHALAT İZNİ ALINMASI

Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı Ürün Denetmenleri Grup Başkanlıkları ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Mevzuatının İthalat ile ilgili hükümleri kapsamında yürütülen uygunluk denetimi süreçlerinin takibi ve sonuçlandırılması

a. TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARININ İTHALAT DENETİMİ

b. “CE” İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ

c. PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ

ii. SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİLİK BELGESİ (SSHYB)

Üretilmesi / ithal edilmesi planlanan ürün grubu için ilgili mevzuatta belirtilen sayıda hizmet verme yetkisine sahip (Hizmet Yeterlilik Belgesi sahibi) servis istasyonuyla hizmet sözleşmesi imzalanarak servis ağının kurulması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi Merkezi üzerinden SSHYB başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması

iii. SINIF 2 BİLDİRİM FORMU ONAYI

Uyumlaştırılmamış frekans bandlarını kullanan cihazlar için Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları mevzuatı kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan Sınıf 2 Bildirim Formu onayı alınması

iv. TİP ONAY KODU (Type Approval Code – TAC) KAYDI

Elektronik kimlik bilgisini (IMEI) haiz cihazlar için Marka, Model ve TAC (IMEI numasının ilk 8 hanesi) bilgilerinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Mobil Cihaz Kayıt Sistemi(MCKS)’nde  kayıt altına alınması

v. IMEI KAYIT İŞLEMLERİ

Elektronik kimlik bilgisini (IMEI) haiz cihazlara ait IMEI numaralarının ithalatı / üretimi sonrası ithalata / üretime ait belgelerler birlikte Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Mobil Cihaz Kayıt Sistemi(MCKS)’nde kayıt altına alınması

vi. ÇEVRE UYUM İZNİ ALIMI

Pil ve akümülatör ithalatı yapacak firmalar için Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Çevre Uyum İzni alma işlemleri

vii.  TRT BANDROL ALIMI

Radyo ve / veya televizyon yayını almaya yarayan cihazlar için Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu’ndan bandrol alımı işlemleri

34

30

kayit_islemleri_banner

IMEI-numarasi

pil