E.PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ VE SONRADAN KONTROL SÜREÇLERİNİN YÖNETİMİ
Ekonomi Bakanlığı’nın koordinasyonunda kamu kurumları tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetim denetimlerinin (PGD) ve ithalat sonrası kontrollerle ilgili süreçlerin yönetilmesi
i. TTTE Mevzuatı Kapsamında BTK Tarafından Yürütülen PGD Faaliyetleri
ii. Tüketicinin Korunması Mevzuatı Kapsamında Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Yürütülen PGD Faaliyetleri
iii. Gümrük Mevzuatı Kapsamında Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Müfettişleri Tarafından Gerçekleştirilen Sonradan Kontrol İşlemleri

Piyasa gözetimi ve denetimi genel olarak, Avrupa Birliği’nin malların serbest dolaşımını temel alan yaklaşımı çerçevesinde, üretilen cihazların birliğin ortak teknik mevzuatının gereklerine uygun üretildiğinin beyanıyla piyasaya sürülebilmesine ve piyasaya sürüldükten sonra denetlenmesi esasına dayanmaktadır.

Gümrük Birliği anlaşması ile, Avrupa Birliği içerisinde dolaşımı serbest olan CE işaretli Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarına (TTTE), 01.05.2006 tarihinden itibaren ülkemizde de TTTE Yönetmeliği çerçevesinde serbest dolaşımı hakkı getirilmiştir.

4703 sayılı Çerçeve Kanun ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile verilen yetki çerçevesinde Kurumumuz, TTTE Yönetmeliği’ne göre piyasada insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarını sahip cihazların bulunmasını temin etmek amacıyla piyasa gözetimi ve denetimi yapmakla yükümlüdür.

Piyasa gözetimi ve denetimi esnasında, Teknik Düzenlemeler Dairesi Başkanlığı tarafından cihazların TTTE Yönetmeliğine uygunluğu (DoC, Teknik Dosya ve İşaretleme) aranmakta ve standartlara uygunluk açısından Piyasa Gözetim Laboratuvarında deneylere tabi tutulmaktadır.

Teknik Düzenlemeler Dairesi Başkanlığı ve Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü, 1999/5/EC sayılı R&TTE Direktifinin yerini alacak olan ve 22/05/2014 tarihinde AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan 2014/53/EU sayılı Telsiz Ekipmanları Direktifi (Radio Equipments Directive / RED) ile ilgili çalışmalarına devam etmektedir. Avrupa Birliği’nin mevcut belirsizlikleri gidermek, ticari işletmeler üzerindeki gereksiz idari yükü azaltmak, mobil telefonlar ve taşınabilir diğer cihazlar için ortak şarj (common charger) cihazı ile ürünlerin kullanımını kolaylaştırmak ve çevre kirliliğini önlemek gibi amaçlarla değiştirmeyi kararlaştırdığı R&TTE direktifi 12 Haziran 2016 tarihinde yürürlükten kaldırılacak ve 13 Haziran 2016 tarihinden itibaren de Telsiz Ekipmanları Direktifi uygulanmaya başlanacaktır.

Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından, Teknik Düzenlemeler Dairesi Başkanlığı piyasa denetim grubundan teslim alınan numune cihazlar, belirli bir çalışma programı dâhilinde sırasıyla ilgili deney laboratuvarlarında denelere tabi tutulmaktadır. Deneyler esnasında cihaza ait teknik dosya incelenerek hazırlanan deney talebi dikkate alınmakta, cihaz uygun simülatörler yardımıyla farklı çalışma durumlarında çalıştırılarak, ürün aile standardı, ürün standardı ve/veya deney standartlarına göre ilgili deneylere tabi tutulmaktadır. Deneylerde uyumlaştırılmış Avrupa standartları esas alınmaktadır. Deneylerin tamamlanmasının ardından hazırlanan deney sonuç raporları Teknik Düzenlemeler Dairesi Başkanlığı’na iletilmektedir.

Laboratuvarımızdaki deney faaliyetleri, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliği İçin Genel Şartlar Standardı’na göre, TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir. Yapılan deneyler uluslararası geçerliliğe sahip olup deney sonuçları üst düzey güvenilirliğe haizdir.

piyasa_gozetimi

analiz_sunstar

analiz_sunstar2