F.ATIKLARLA İLGİLİ SÜREÇLERİN YÖNETİMİ
i. Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında toplama, geri dönüşüm ve geri kazanım faaliyetlerinin koordine edilmesi
ii. Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında toplama ve imha faaliyetlerinin koordine edilmesi
iii. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında toplama ve geri dönüşüm faaliyetlerinin koordine edilmesi

atik_yonetimi