Dış ticarete ilişkin tüm ödeme türleri ve ödeme evrakları hakkında Türk Parasının Kıymetini Koruma Mevzuatı (Kambiyo mevzuatı) ve Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) kuralları ve uygulamaları kapsamında danışmanlık ve operasyon hizmeti sunma
i. Akreditif İşlemleri
ii. Peşin Ödeme, Vesaik Mukabili Ödeme, Mal Mukabili Ödeme İşlemleri
iii. Yapancı Para Poliçe, Bono, Çek İşlemleri
iv. Yabancı Para Teminat Mektubu ve SBLC işlemleri

kambiyo_islemleri