ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ (ÜGD) KAPSAMINDA İTHALAT İZNİ ALINMASI (TAREKS SÜREÇLERİ)
Ekonomi Bakanlığı
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
Ürün Denetmenleri Grup Başkanlıkları Türk Standartları Enstitüsü Bölge Koordinatörlükler

SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİLİK BELGESİ (SSHYB) ve GARANTİ BELGESİ SÜREÇLERİ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü
Belgelendirme Dairesi Başkanlığı
Garanti Belgesi Elektrik Elektronik Şubesi
Satış Sonrası Hizmetler Şubesi

SINIF 2 BİLDİRİM FORMU ONAYI
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)
Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı

TİP ONAY KODU (Type Approval Code – TAC) KAYDI
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)
Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı
Tüketici ile İlişkiler Müdürlüğü (Mobil Cihaz Kayıt Sistemi)

IMEI KAYIT İŞLEMLERİ
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)
Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı
Tüketici ile İlişkiler Müdürlüğü (Mobil Cihaz Kayıt Sistemi)

ÇEVRE UYUM İZNİ ALIMI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği
Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

TRT BANDROL ALIMI
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu
Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı

DIŞ TİCARETE İLİŞKİN SÜREÇLERİN YÖNETİMİ
Dış ticaretle ilgili vergi süreçleri
Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Kıymet ve Vergilendirme Dairesi Başkanlığı
Gümrük Tarife tespitine ilişkin süreçler
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Gümrükler Genel Müdürlüğü Tarife ve Laboratuvarlar Dairesi Başkanlığı
Bölge Müdürlükleri

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ SÜREÇLERİNİN YÖNETİMİ
TTTE Mevzuatı Kapsamında Yürütülen PGD Faaliyetleri
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)
Teknik Düzenlemeler Dairesi Başkanlığı
Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü
Tüketicinin Korunması Mevzuatı Kapsamında Yürütülen PGD Faaliyetleri
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Dairesi Başkanlığı
Gümrük Mevzuatı Kapsamında Gerçekleştirilen Sonradan Kontrol İşlemleri
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Kontrol Dairesi Başkanlığı

PROFESYONEL LOBİ FAALİYETLERİ
SEKTÖR KURULUŞLARI, DERNEKLER, ÇIKAR GRUPLARI
Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD)
İstanbul Ticaret Odası (İTO)
İstanbul Sanayi Odası (ISO)
Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD)
Tüm Telekomünikasyon iş Adamları Derneği (TÜTED)
Türkiye Bilişim Sektörü Derneği (TÜBİDER)
Gümrük Mevzuatı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sektörel Destekleme ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı
Tüketicinin Korunması Mevzuatı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü
Mevzuat ve Rapor Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
Sektörel Şikayetler Değerlendirme Şubesi
Mevzuat Değerlendirme Şubesi

ATIKLARLA İLGİLİ SÜREÇLERİN YÖNETİMİ
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliği kapsamında toplama, geri dönüşüm ve geri kazanım faaliyetlerinin koordine edilmesi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Özel Atıkların Yönetimi Şube Müdürlüğü
Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD)
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü (APAK) Yönetmeliği kapsamında toplama ve imha faaliyetlerinin koordine edilmesi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Özel Atıkların Yönetimi Şube Müdürlüğü
Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği
Ekonomi Bakanlığı
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında toplama ve geri dönüşüm faaliyetlerinin koordine edilmesi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Ambalaj Atıklarının Yönetimi Şube Müdürlüğü
Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO)

KAMBİYO İŞLEMLERİ
Türk Parasının Kıymetini Koruma Mevzuatı (Kambiyo mevzuatı) kuralları ve uygulamaları
Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğü
Türk Parasının Kıymetini Koruma Mevzuatı (Kambiyo mevzuatı) kuralları ve uygulamaları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü
Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü

kurum_kulturu

teknik_duzenleme

wp29caf480_06

File search concept: folders and magnifying glass

kayit_islemleri_banner

sunstar_nakliye_depo_yonetimi