Piyasaya sürülmesi planlanan cihazın idari ve teknik düzenlemelere uygun olup olmadığının kontrolü
i.TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI MEVZUATI
a.İdari Uygunluk Denetimi
Cihazın ambalajında, kullanma kılavuzunda veya kutu içeriğinde ve cihaz üzerinde teknik düzenlemenin öngördüğü işaret, bilgi ve belgelerin kontrolü; ilgili teknik ve yasal düzenlemeler doğrultusunda kullanma kılavuzu ve etiket düzenlenmesi konusunda destekte bulunmak.
b.Teknik Uygunluk Denetimi
TTTE Yönetmeliğinde tanımlı teknik dosya içeriğinde yer alan uygunluk beyanı, standartlara uygunluğunu gösteren test raporları, onaylanmış kuruluş görüşü gibi bilgi ve belgelerin kontrolü.
ii.TÜKETİCİNİN KORUNMASI MEVZUATI
Tüketicinin Korunması mevzuatı kapsamında kullanma kılavuzunda, kutu içeriğinde ve garanti belgesinde bulunması gereken işaret, bilgi ve belgelerin kontrolü; ilgili yasal düzenlemeler doğrultusunda kullanma kılavuzu, garanti belgesi ve benzeri belge ve etiketlerin hazırlanması.
iii.ÇEVRE MEVZUATI
Çevre mevzuatı kapsamında cihaz üzerinde, cihazın ambalajında, kullanma kılavuzunda veya kutu içeriğinde bulunması gereken işaret, bilgi ve belgelerin kontrolü.
E.PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ VE SONRADAN KONTROL SÜREÇLERİNİN YÖNETİ
Ekonomi Bakanlığı’nın koordinasyonunda kamu kurumları tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetim denetimlerinin (PGD) ve ithalat sonrası kontrollerle ilgili süreçlerin yönetilmesi.
i.TTTE Mevzuatı Kapsamında BTK Tarafından Yürütülen PGD Faaliyetleri
ii.Tüketicinin Korunması Mevzuatı Kapsamında Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Yürütülen PGD Faaliyetleri
iii.Gümrük Mevzuatı Kapsamında Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Müfettişleri Tarafından Gerçekleştirilen Sonradan Kontrol İşlemleri

yasal_duzenleme