PROFESYONEL LOBİ FAALİYETLERİ
i. Sektör kuruluşları, dernekler ve çıkar grupları nezdindeki mevzuat çalışmalarına ve komisyonlara aktif katılımda bulunarak yasal düzenlemelerin ve resmi süreçlerin ve uygulamaların hizmet verdiğimiz firmalar lehinde şekillenmesine katkıda bulunmak
ii. Kamu kurumlarıyla doğrudan, düzenli ve etkin iletişim sağlayarak hizmet verdiğimiz firmaların çıkarlarını ve pozisyonlarını koruyucu kararlar alınmasına katkıda bulunmak

lobi_faaliyetleri